องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
รายงานการประชุม


ประชาสัมพันธฺ์ประชุมสภา สมัยที่ 2/1 วันที่ 29 พ.ค.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธฺ์ประชุมสภา สมัยที่ 2/1 วันที่ 29 พ.ค.
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา