องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา