องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
รายงานการประชุม


ประชาสัมพันธฺ์ประชุมสภา สมัยที่ 3/2 วันที่ 23 ส.ค.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธฺ์ประชุมสภา สมัยที่ 3/2 วันที่ 23 ส.ค.
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา