องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทา

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ก.177-02 สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8ฯ    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา