องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา    เอกสารประกอบ ราคากลางซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา