องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 (ภายในหมู่บ้าน)    เอกสารประกอบ ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา