องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการ บำบัดทุ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( 21 ตุลาคม ) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในงานมูลนิธิ พอ.สว.อันทรงคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติตลอดมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทางจังหวัดขอนแก่นมีกำหนดออก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านละหานนา หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น นั้น

***ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ มารับบริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ฟรี ***

ได้แก่

-ตรวจโรคทั่วไป (โดยหมออายุรกรรม)

-ตรวจเต้านม (โดยสูติ -นรีแพทย์)

-มะเร็งปากมดลูก (โดยสูติ -นรีแพทย์)

-ตรวจอุลตราซาวน์ (โดยแพทย์เฉพาะทาง)

-ตรวจเลือดหาเบาหวาน/ปัสสาวะ

-นิทรรศการความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

-บริการทันตกรรม

-ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย

-ตรวจพัฒนาการเด็ก

-กิจกรรมผู้สูงอายุ

-ตรวจตา (โดยจักษุแพทย์)

-บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

****ลงทะเบียนรับบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป****    เอกสารประกอบ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการ บำบัดทุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา