องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม
 
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การออกแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา