องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา