องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน    เอกสารประกอบ ราคากลางก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา