องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ท

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย    เอกสารประกอบ ราคากลางจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ท
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา