องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗


    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา