องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศลดขั้นตอน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 


    เอกสารประกอบ ประกาศลดขั้นตอน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา