องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา