องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา