องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา