องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำป
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา