องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริต


ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา