องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2557

    เอกสารประกอบ ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา