องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
รายงานการประชุม


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่3/1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่3/1
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา