องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ม.ค-ก.ย.2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ม.ค-ก.ย.2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา