องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.2563- ก.ย.2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.2563- ก.ย.2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา