องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสนร้าง ปี 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสนร้าง ปี 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา