องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งป
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา