องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศราคาประเมินทุนทร้พย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคาประเมินทุนทร้พย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา