องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566 )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา