องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา