องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง รายงานกา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง รายงานกา
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา