องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีป้าย ภายในเขต อบต.ละ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีป้าย ภายในเขต อบต.ละ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา