องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
ลงวันที่ 16 มกราคม 2558

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา