องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา


ลงวันที่  21 มกราคม 2558

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา