องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหญ้าค

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหญ้าคา สายทางบ้านนางวรรณารี แก้วปัญญา ถึง วัดใหม่ศิลาราม    เอกสารประกอบ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหญ้าค
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา