องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโค

    รายละเอียดข่าว

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

    เอกสารประกอบ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโค
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา