องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจร บ้านทุ่ง

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจร บ้านทุ่งมน ม.3 (เป็นบางช่วง) ช่วงจากบ้านโนนทองหลาง ม.6    เอกสารประกอบ ราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจร บ้านทุ่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา