องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา