องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน

    รายละเอียดข่าว

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทองหลาง หมู๋ที่ 6


ลงวันที่ 16 มกราคม 2558

    เอกสารประกอบ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา