องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคา
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

    เอกสารประกอบ จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุม
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา