องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหานนา หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าละหาน หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา จำนวน 2 ศูนย์
 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

    เอกสารประกอบ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา