องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ยกเลิกประกาศสอบราคา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง  ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 13 (สี่แยกบ้านนางบงไปทางทิศเหนือฝั่งขวา)
..............................................
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 (สี่แยกบ้านนางบง ไปทางทิศเหนือฝั่งขวา) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณในการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558


(นายทองปักษ์  มาพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา    เอกสารประกอบ ยกเลิกประกาศสอบราคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา