องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตามงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 2 โครงการ

    เอกสารประกอบ เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา