องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 51 คู่มือ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 51 คู่มือ เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 51 คู่มือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา