องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

    รายละเอียดข่าว

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา
(ระบบอัตโนมัติ) หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 


    เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา