องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
เพื่อประจำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านละหานนา จำนวน 1 เครื่อง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา