องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

    รายละเอียดข่าว

โครงการ    จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบ Horizontal Double-saction Spkit-Casing Centrifugil pump ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 132 กิโลวัตต์ อัตราการสูบน้ำ 0.30 ลูกบาตรเมตร/วินาที
ระยะยกน้ำ 25 เมตร ความเร็วรอบ 1490 rpm.50Hz. 380 660V 4p ฐานปั้มแบบสกี พร้อมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวเนื่องครบชุด เพื่อประจำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านละหานนา จำนวน 1 เครื่อง  โครงการ    จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบ Horizontal Double-saction Spkit-Casing Centrifugil pump ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 132 กิโลวัตต์ อัตราการสูบน้ำ 0.30 ลูกบาตรเมตร/วินาที
ระยะยกน้ำ 25 เมตร ความเร็วรอบ 1490 rpm.50Hz. 380 660V 4p ฐานปั้มแบบสกี พร้อมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวเนื่องครบชุด เพื่อประจำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านละหานนา จำนวน 1 เครื่อง 


    เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา