องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

    รายละเอียดข่าว

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 
ตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา