องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

    รายละเอียดข่าว

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5

    เอกสารประกอบ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา