องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังช

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2498 - 30 กันยายน 2499  เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)         ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา      เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังช
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา