องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา